Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gael eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein.

Byddwch angen:

  • dyddiad eich priodas, partneriaeth sifil neu ysgariad mwyaf diweddar
  • dyddiadau o amser a dreuliwyd yn byw neu weithio dramor
  • manylion eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu personol neu ar y cyd

Os ydych wedi derbyn llythyr am gael eich Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch ddefnyddio’r cod gwahoddiad sydd ar y llythyr.

Os nad ydych wedi derbyn llythyr gwahoddiad 2 fis cyn eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch barhau i wneud cais ar-lein.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, bydd angen i chi gael eich Pensiwn y Wladwriaeth gyda NI Direct.

Mae yna ffordd wahanol i wneud cais os ydych yn byw dramor.

Os nad ydych eisiau gwneud cais ar hyn o bryd, gallwch oedi eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallwch hefyd wneud cais dros y ffôn neu drwy’r post.