Cael eich Pensiwn y Wladwriaeth

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gael eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein.

Byddwch angen:

  • dyddiad eich priodas, partneriaeth sifil neu ysgariad mwyaf diweddar
  • dyddiadau o amser a dreuliwyd yn byw neu weithio dramor
  • manylion eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu personol neu ar y cyd

Os ydych wedi derbyn llythyr am gael eich Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch ddefnyddio’r cod gwahoddiad sydd ar y llythyr.

Os nad ydych wedi derbyn llythyr gwahoddiad 2 fis cyn eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch barhau i wneud cais ar-lein.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Mae proses wahanol os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd gyflymaf o gael eich Pensiwn y Wladwriaeth ond gallwch hefyd ffonio’r Gwasanaeth Pensiwn i gael ffurflen gais Pensiwn y Wladwriaeth wedi’i phostio atoch.

Anfonwch eich ffurflen wedi’i chwblhau i:

Pension Service 8
Post Handling Site B
Wolverhampton
WV98 1AF

Mae ffordd wahanol i wneud cais am eich pensiwn o dramor, gan gynnwys Ynysoedd y Sianel.

Os nad ydych am wneud cais eto, gallwch oedi eich Pensiwn y Wladwriaeth.