Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i dalu:

  • dirwy am fethu â threthu’ch cerbyd neu ddatgan bod eich cerbyd oddi ar y ffordd (HOS)
  • y dreth sy’n ddyledus gennych pan na wnaethoch drethu’ch cerbyd

Bydd eich llythyr cosb DVLA yn dweud wrthych faint sydd angen i chi ei dalu a phryd sydd angen i chi dalu erbyn.

Os nad ydych yn talu’r ddirwy ar amser, gall eich cerbyd gael ei glampio neu’i falu, neu gall eich manylion gael eu rhoi i asiantaeth casglu dyledion.

Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi trethu’ch cerbyd, gwneud HOS neu roi gwybod i’r DVLA nad yw’r cerbyd gennych bellach ar ôl talu’r ddirwy.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • rhif cofrestru’r cerbyd
  • y llythyr cosb yr ydych wedi’i dderbyn o’r DVLA
  • cerdyn debyd neu gredyd i dalu’r ddirwy

Talu dros y ffôn

Rhif ffôn: 0300 790 6808
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm

Rhagor o wybodaeth am brisiau galwadau

Talu drwy’r post

Anfonwch siec neu archeb bost yn daladwy i’r DVLA. Ysgrifennwch y rhif cofrestru cerbyd ar gefn unrhyw daliad a’i anfon i:

Ganolfan Gorfodaeth DVLA
D12
Longview Road
Abertawe
SA99 1AH