Trosolwg

Gallwch gael £99.35 o Dâl Salwch Statudol (SSP) yr wythnos os ydych yn rhy sâl i weithio. Fe’i telir gan eich cyflogwr am hyd at 28 o wythnosau.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae’n rhaid i chi fod yn gymwys i gael SSP.

Ni allwch gael llai na’r swm statudol. Gallwch gael rhagor os oes gan eich cwmni gynllun tâl salwch (neu ‘gynllun galwedigaethol’) - gwiriwch eich contract cyflogaeth.

Mae rheolau gwahanol ar o ran tâl salwch ar gyfer gweithwyr amaethyddol.

Mae canllaw ar wahân ar gael ar Dâl Salwch Statudol os ydych yn gyflogwr.