Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

  • adnewyddu’ch credydau treth, os ydych wedi cael eich pecyn drwy’r post
  • rhoi gwybod i’r Swyddfa Credydau Treth am newidiadau yn eich amgylchiadau, er enghraifft, eich bod wedi priodi neu fod eich oriau gwaith wedi newid
  • cael gwybod faint y byddwch yn cael eich talu a phryd

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr ar y gwasanaeth Credydau Treth

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn mewngofnodi i’r gwasanaeth am y tro cyntaf, bydd angen y canlynol arnoch:

Bydd hefyd rhaid i chi brofi pwy ydych. Gallwch ddefnyddio un o’r canlynol fel prawf:

  • manylion eich cyfrif banc
  • eich P60
  • eich 3 slip cyflog diweddaraf
  • rhif eich pasbort a’r dyddiad y daw i ben

Bydd mewngofnodi hefyd yn cychwyn eich cyfrif treth personol - gallwch ddefnyddio hwn i wirio a rheoli’ch cofnodion Cyllid a Thollau EM.

Adnewyddu’ch credydau treth

Ni allwch adnewyddu’ch credydau teth ar gyfer y flwyddyn dreth 2017 i 2018 mwyach.

Cysylltwch â CThEM os yw un o’r canlynol yn gymwys:

  • rydych wedi methu’r dyddiad cau
  • gwnaethoch amcangyfrif unrhyw incwm pan wnaethoch adnewyddu a nawr mae angen i chi roi gwybod am eich incwm gwirioneddol - y dyddiad cau yw 31 Ionawr
  • rydych wedi adnewyddu ond mae yna gamgymeriad ar eich hysbysiad o ddyfarniad

Bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch a’ch pecyn adnewyddu, os yw hwnnw gennych.