Trosolwg

Cael cymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith er mwyn eich helpu i baratoi am, dod o hyd i ac aros mewn gwaith, gan gynnwys:

Efallai y byddwch hefyd yn gallu parhau i gael rhai budd-daliadau unwaith y byddwch yn dechrau gweithio.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cymorth i bobl anabl

Siaradwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol os ydych yn anabl neu gyda chyflwr iechyd hirdymor. Gallant eich helpu i ddod o hyd i swydd neu i ennill sgiliau newydd, a dweud wrthych am raglenni penodol i’ch helpu yn ôl mewn i waith.