Trosolwg

Cael cymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith er mwyn eich helpu i baratoi am, dod o hyd i ac aros mewn gwaith, gan gynnwys:

Efallai y byddwch hefyd yn gallu parhau i gael rhai budd-daliadau unwaith y byddwch yn dechrau gweithio.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cymorth i bobl anabl

Siaradwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol os ydych yn anabl neu gyda chyflwr iechyd hirdymor. Gallant eich helpu i ddod o hyd i swydd neu i ennill sgiliau newydd, a dweud wrthych am raglenni penodol i’ch helpu yn ôl mewn i waith.

Efallai y gallwch gael grant Mynediad at Waith i dalu am:

  • offer arbennig, addasiadau neu help gan weithiwr cymorth i’ch helpu i wneud pethau fel ateb y ffôn neu fynd i gyfarfodydd
  • help i deithio i ac o’r gwaith
  • cefnogaeth iechyd meddwl
  • Cymorth cyfathrebu mewn cyfweliad swydd (er enghraifft, dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain neu ddarllenwr gwefusau)