Guidance

Y Cynllun Graddio Carcasau Moch: cofrestr

Sut i ymuno â'r Cynllun Graddio Carcasau Moch, a weinyddir gan yr Asiantaeth Taliadau Gwledig (ATG).

Os ydych yn gweithredu lladd-dy sy’n lladd mwy na 200 o foch glân yr wythnos (wedi’i gyfartaleddu dros gyfnod treigl o 12 mis), mae’n rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru â’r Cynllun Graddio Carcasau Moch. Mae moch glân yn anifeiliaid nad ydynt wedi’u defnyddio at ddibenion bridio. Mae’n rhaid i chi gofrestru o fewn 28 diwrnod i chi ddod yn weithredwr lladd-dy o’r fath.

Cynhelir y cynllun gan dîm Cynlluniau Technegol Cig ATG

Cofrestru ar gyfer y cynllun

Llenwch ffurflen gofrestru'r cynllun Dosbarthu Carcasau Moch (PDF, 31.8KB, 3 pages) a’i hanfon i ATG yn y cyfeiriad isod.

Sicrhewch fod eich manylion yn gyfredol

Mae’n rhaid i chi hysbysu tîm Cynlluniau Technegol Cig ATG os bydd unrhyw un o’r manylion hyn yn newid:

  • gweithredwr y safle neu enw masnachu’r gweithredwr
  • cyfeiriad neu rif ffôn y safle neu swyddfa gofrestredig y perchennog
  • rhif cymeradwyo’r lladd-dy (a roddwyd iddo gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd)

Manylion Cyswllt

E-bost: MTS.Carlisle@rpa.gsi.gov.uk

Ffôn: 01228 640 369

Meat Technical Schemes team
Rural Payments Agency
Eden Bridge House
Lowther Street
Carlisle
CA3 8DX

Published 8 July 2014