Cyfarwyddyd

Chwythu'r chwiban: canllawiau i weithwyr elusennau

Gallwch adrodd i'r Comisiwn Elusennau am bryderon ynghylch camweithredu difrifol mewn elusen rydych yn gweithio iddi.