Guidance

Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar y daliad a'u cofnodi

Pan fydd gwartheg yn marw ar y fferm neu ar safle arall, yn hytrach nag yn y lladd-dy, mae'n rhaid i'r ceidwad gofnodi'r farwolaeth a hysbysu GSGP ohoni.