Guidance

Rhoi gwybod am allforion gwartheg

Sut i gydymffurfio â rheoliadau adnabod gwartheg wrth allforio gwartheg o'r DU.