Collection

Canllawiau ar gadw gwartheg, buail a byfflos ym Mhrydain Fawr

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n gyfrifol am wartheg neu anifeiliaid buchol eraill ddilyn y rheolau a'r gweithdrefnau sy'n berthnasol i bob ceidwad gwartheg.