Guidance

Gwneud cais i gysylltu daliadau gwartheg a defnyddio'r cysylltiadau hynny (cysylltiadau SOG)

Gallwch gysylltu eich daliad â daliadau eraill ar y System Olrhain Gwartheg os ydych yn symud gwartheg yn aml rhyngddynt.