Guidance

Archwiliadau Adnabod Gwartheg: yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

Gall arolygwyr ymweld â'ch daliad er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn y rheolau ar gyfer adnabod gwartheg, buail a byfflos a chadw cofnodion.