Guidance

Anfon gwartheg i'r lladd-dy

Pan fydd gwartheg, buail neu fyfflos yn mynd i ladd-dy, mae'n rhaid i chi roi gwybod am y ffaith bod yr anifeiliaid hynny wedi'u symud oddi ar eich daliad.

Pan fyddwch yn anfon anifeiliaid i’w lladd mewn lladd-dy trwyddedig, mae’n rhaid i chi hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) o’r ffaith eu bod wedi’u symud oddi ar eich daliad. Mae’n rhaid i GSGP gael y wybodaeth hon o fewn tri diwrnod i’r dyddiad symud.

Yn yr Alban, bydd y lladd-dy yn rhoi gwybod am y ffaith bod y gwartheg wedi’u symud oddi ar y fferm ar eich rhan; gall lladd-dai yng Nghymru a Lloegr hefyd roi gwybod am yr anifeiliaid hyn sydd wedi cael eu symud oddi ar y fferm ar eich rhan. Fodd bynnag, fel y ceidwad chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod GSGP wedi cael y wybodaeth o fewn y terfynau amser ar gyfer rhoi gwybod am symudiadau.

Rhaid tagio pob anifail yn gywir â phrif dag ac ail dag a rhaid i chi sicrhau bod ganddo’r pasbort cywir, fel na chaiff ei wrthod yn y lladd-dy.

Published 8 July 2014