Guidance

Anfon gwartheg i'r lladd-dy

Pan fydd gwartheg, buail neu fyfflos yn mynd i ladd-dy, mae'n rhaid i chi roi gwybod am y ffaith bod yr anifeiliaid hynny wedi'u symud oddi ar eich daliad.