Ffurflen

Penodi cynrychiolydd treth os ydych yn gwerthu o bell i mewn i'r DU

Defnyddiwch y ffurflen VAT1TR i benodi cynrychiolydd treth y DU os ydych yn gwerthu o bell i mewn i'r DU.

Dogfennau

Penodi cynrychiolydd treth (VAT1TR)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Penodi cynrychiolydd treth (VAT1TR)"), and its reference (Unique reference: VAT1TR Cymraeg).

Manylion

Defnyddiwch ffurflen VAT1TR os ydych yn gwerthu nwyddau o bell i mewn i’r DU o wlad arall yn yr UE a elwir yn ‘werthu o bell’ ac am apwyntio cynrychiolydd treth yn y DU.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Penodi rhywun i ddelio â Chyllid a Thollau EM ar eich rhan
Awdurdodi rhywun i ddelio â CThEM ar eich cyfer - sut i benodi asiant, ffrind, perthynas neu sefydliad gwirfoddol.

TAW: cais i gofrestru (VAT1)
Defnyddiwch y ffurflen VAT1 i gofrestru’ch busnes ar gyfer TAW.

TAW: manylion partneriaeth (VAT2)
Defnyddiwch y ffurflen VAT2 er mwyn rhoi manylion partneriaid pan rydych yn cofrestru partneriaeth ar gyfer TAW.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 25 Mawrth 2016 + show all updates
  1. A new version of the VAT1 R notes has been published.
  2. Added translation