Ffurflen

TAW: penodi cynrychiolydd treth (VAT1TR)

Defnyddiwch ffurflen VAT1TR os ydych yn gwerthu o bell i mewn i'r DU ac am penodi cynrychiolydd treth yn y DU.