Ffurflen

Penodi cynrychiolydd treth os ydych yn gwerthu o bell i mewn i'r DU

Defnyddiwch y ffurflen VAT1TR i benodi cynrychiolydd treth y DU os ydych yn gwerthu o bell i mewn i'r DU.

Dogfennau

Penodi cynrychiolydd treth (VAT1TR)

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Penodi cynrychiolydd treth (VAT1TR Nodiadau)

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Defnyddiwch ffurflen VAT1TR os ydych yn gwerthu nwyddau i’r DU o aelod wladwriaeth arall yr UE (a elwir yn ‘werthu o bell’) ac am benodi cynrychiolydd treth yn y DU.

Gallwch hefyd lenwi eich ffurflen VAT1TR ar-lein pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer TAW ar-lein.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Penodi rhywun i ddelio â Chyllid a Thollau EF ar eich rhan (yn Saesneg) ― sut i benodi asiant, ffrind, aelod o’r teulu neu sefydliad wirfoddol.

Updates to this page

Cyhoeddwyd ar 4 April 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 21 May 2024 + show all updates
  1. You can upload your VAT1TR when you register for VAT online.

  2. The VAT1TR and VAT1TR notes have been updated.

  3. A new version of the VAT1 R notes has been published.

  4. A new version of the VAT1 R notes has been published.

  5. This page has been updated because the Brexit transition period has ended.

  6. A new version of the VAT1 R notes has been published.

  7. Added translation

Sign up for emails or print this page