Ffurflen

Gwneud cais i ymuno â Chynllun Cyfrifyddu Blynyddol TAW

Gwneud cais i ymuno â Chynllun Cyfrifyddu Blynyddol TAW drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein VAT600A.

Dogfennau

Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol (VAT600AA)

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT600AA ar-lein er mwyn ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol.

Fel arfer, mae busnesau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW yn cyflwyno’u Ffurflenni TAW a’u taliadau i Gyllid a Thollau EM 4 gwaith y flwyddyn. Gyda’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol byddwch:

  • yn gwneud taliadau TAW ymlaen llaw tuag at eich bil TAW, yn seiliedig ar eich Ffurflen TAW ddiwethaf (neu amcangyfrif os ydych yn newydd i TAW)
  • yn cyflwyno un Ffurflen TAW y flwyddyn

Bydd angen i chi gyflwyno pob Ffurflen TAW sy’n ddyledus cyn i chi gael eich cymeradwyo ar gyfer y cynllun, a gofynnir i chi ddarparu’ch rhif cofrestru TAW

Cyn i chi ddechrau defnyddio’r ffurflen bost

Os ydych yn defnyddio’r ffurflen bost ac mae’ch porwr yn hen, er enghraifft, Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu’i hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly casglwch eich holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau’i llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol TAW
Defnyddiwch y canllaw hwn er mwyn gweld a yw’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol yn addas ar gyfer eich busnes.

Hysbysiad TAW 732: annual accounting
Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol, pwy all ei ddefnyddio a sut i wneud cais i ymuno ag ef.

TAW: cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol â’r Cynllun Un Gyfradd (VAT600AA/FRS)
Defnyddiwch y ffurflen VAT600/FRS er mwyn ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol a’r Cynllun Un Gyfradd gyda’i gilydd.

TAW: Cais i ymuno â’r Cynllun Un Gyfradd (VAT600FRS)
Defnyddiwch y ffurflen VAT600FRS er mwyn ymuno â’r Cynllun Un Gyfradd.

Published 8 Medi 2014
Last updated 3 Tachwedd 2016 + show all updates
  1. An online forms service is now available.
  2. Welsh version of the form VAT600AA has been added to this page.
  3. Added translation