Cyfarwyddyd

Credyd Cynhwysol a thai ar rent

Mae'r canllawiau hyn yn egluro beth mae Credyd Cynhwysol yn ei olygu i landlordiaid.

Dogfennau

Universal Credit: service charges – guidance for landlords

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at accessible.formats@dwp.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Universal Credit: service charges – guidance for landlords").

Cymorth cyllidebu personol a threfniadau talu amgen

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at accessible.formats@dwp.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cymorth cyllidebu personol a threfniadau talu amgen").

Manylion

Os bydd tenant yn cael trafferth talu eu rhent, llenwch y ffurflen UC47 i ofyn am daliad o rent o Gredyd Cynhwysol tenant.

Published 1 Awst 2016
Last updated 13 Gorffennaf 2018 + show all updates
 1. Updated the Welsh Universal Credit personal budgeting support and alternative payment arrangements PDF(Cymorth Cyllidebu Personol a Threfniadau Talu Amgen).
 2. Updated information about managed payment requests on page 9 of the Personal Budgeting Support and Alternative Payment Arrangements PDF.
 3. Added information about Universal Credit claimants transferring to full service declaring and re verifying their housing costs.
 4. Updated to reflect that when private landlords apply for an Alternative Payment Arrangement on the UC47 due to a tier 1 factor only, they need to complete the secure version of the form and post to DWP.
 5. Amended information to take into account Universal Credit and temporary accommodation changes from 11 April 2018.
 6. Removed example in the 'Alternative Payment Arrangements and Personal Budgeting Support' guide about Alternative Payment Arrangements for someone living in supported accommodation who has an appointee as it is no longer applicable.
 7. Updated 'Universal Credit and rented housing: guide for landlords' to include information on temporary accommodation in sections 2.2 and 3.2. Also added more information about the Universal Credit first payment in section 3.2.
 8. Universal Credit and rented housing: guide for landlords – removed link to UC47 form and replaced it with a link to the online service in section 9 of English version. Replaced 'Personal budgeting and alternative payment arrangements' with updated PDF.
 9. Amended the time the first payment will usually be received after claim is submitted. This has changed from 1 month and 14 days to 1 month and 7 days.
 10. Updated Social rented sector advice for landlords relating to April 2018 rent changes.
 11. Revised due to ongoing roll out of Universal Credit full service, this means live service areas stopped taking new claims from 1 January 2018.
 12. Updated guides with new 0800 freephone numbers for Universal Credit.
 13. Added link to the online service to request managed payment or rent arrears deduction from a tenant's Universal Credit (8.3) (English and Welsh).
 14. Added information about reference numbers for tenants.
 15. Published guidance for social landlords on reporting October 2017 rent changes in the social rented sector.
 16. Universal Credit and rented housing: guide for landlords updated.
 17. Added content about Universal Credit and housing costs for 18 to 21 year olds.
 18. Added information for Social Rented Sector landlords in relation to April 2017 rent changes.
 19. Welsh version of social landlord support pack updated.
 20. Social landlord support pack updated.
 21. Added new version of social landlord support pack.
 22. Added information and link to Money Advice Service money manager.
 23. Added new version of Universal Credit housing costs and disclosure: guide for landlords.
 24. Added Universal Credit housing costs and disclosure guidance information.
 25. Added new section on Discretionary Housing Payments and updated link to rent arrears form in the English and Welsh HTML guide for landlords.
 26. First published.