Cyfarwyddyd

Cod Ymarfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol

Cod ymarfer sy’n rhoi canllawiau ar benderfyniadau a wneir dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.

Dogfennau

Deddf Gallu Meddyliol Cod Ymarfer

Archebu copi (£15.00)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Deddf Gallu Meddyliol Cod Ymarfer"), and its references (ISBN: 9780117037533, Unique reference: Cyhoeddwyd gyntaf 2007).

Manylion

Mae’r cod ymarfer yn rhoi canllawiau i bobl sy’n:

 • gweithio gyda phobl sy’n methu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain
 • gofalu am bobl sy’n methu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain

Mae’n nodi’r hyn ddylech ei wneud pan fyddwch yn gweithredu neu’n gwneud penderfyniadau ar ran pobl sy’n methu gweithredu neu wneud y penderfyniadau hynny drostynt eu hunain.

Mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn nodi bod rhaid i rai pobl benodol ystyried y cod ymarfer pan fyddat yn gweithredu neu’n gwneud penderfyniadau ar ran unigolyn arall. Mae hyn yn cynnwys:

 • atwrnai wedi’i benodi dan bŵer atwrnai arhosol
 • dirprwy wedi’i benodi gan y Llys Gwarchod
 • eiriolwr galluedd meddyliol annibynnol
 • person yn gwneud gwaith ymchwil wedi’i gymeradwyo yn unol â’r Ddeddf Galluedd Meddyliol
 • person sy’n gweithio mewn rhinwedd broffesiynol â phobl sy’n methu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain, neu mewn perthynas â hynny
 • person sy’n cael ei dalu i weithredu ar ran pobl sy’n methu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain, neu mewn perthynas â hynny

E-bostiwch customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk i ofyn am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, fel:

 • braille
 • sain
 • brint bras

Cofiwch roi eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn i ni, yn ogystal â theitl y ddogfen sydd ei hangen arnoch.

Published 22 Gorffennaf 2013
Last updated 12 Ionawr 2016 + show all updates
 1. Added Welsh translation
 2. Changed link so it goes directly to Welsh language version
 3. First published.