Canllawiau

Arweiniad cyffredinol i gadw cofnodion ar gyfer eich ffurflen dreth: RK BK1

Cyngor ynghylch pa gofnodion i'w cadw at ddibenion treth a pha mor hir y dylech eu cadw.

Dogfennau

Arweiniad cyffredinol i gadw cofnodion ar gyfer eich ffurflen dreth: RK BK1

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyngor cyffredinol i chi ynghylch pa gofnodion y mae angen i chi eu cadw at ddibenion treth a pha mor hir y dylech eu cadw. Mae’n darparu rhai enghreifftiau o gofnodion nodweddiadol y gallai fod eu hangen arnoch os ydych:

  • yn cwblhau ffurflen dreth Hunanasesiad
  • yn gwneud cais, er enghraifft, ar gyfer lwfansau treth neu gredydau treth
  • yn cadw cofnodion busnes
  • yn cyflogi eraill
  • yn cwblhau ffurflen dreth cwmni
Cyhoeddwyd ar 1 February 2013