Cyfarwyddyd

Arweiniad cyffredinol i gadw cofnodion ar gyfer eich ffurflen dreth: RK BK1

Cyngor ynghylch pa gofnodion i'w cadw at ddibenion treth a pha mor hir y dylech eu cadw.

Dogfennau

Arweiniad cyffredinol i gadw cofnodion ar gyfer eich ffurflen dreth: RK BK1

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arweiniad cyffredinol i gadw cofnodion ar gyfer eich ffurflen dreth: RK BK1").

Manylion

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyngor cyffredinol i chi ynghylch pa gofnodion y mae angen i chi eu cadw at ddibenion treth a pha mor hir y dylech eu cadw. Mae’n darparu rhai enghreifftiau o gofnodion nodweddiadol y gallai fod eu hangen arnoch os ydych:

  • yn cwblhau ffurflen dreth Hunanasesiad
  • yn gwneud cais, er enghraifft, ar gyfer lwfansau treth neu gredydau treth
  • yn cadw cofnodion busnes
  • yn cyflogi eraill
  • yn cwblhau ffurflen dreth cwmni
Published 1 Chwefror 2013