Policy paper

International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT)

Joint Statement to Mark the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT)

Documents

Joint Statement to Mark the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT)

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email webmaster@digital.fco.gov.uk . Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Details

Joint Statement to Mark the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT)

Astana, 17 May 2016. On the occasion of the 2016 celebration of May 17th, the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT), we express our support for, and solidarity with, the lesbian, gay, bisexual and transgender communities in Kazakhstan.

The principle of non-discrimination is fundamental to the rule of law and to democratic societies. Some individuals still face discrimination, both systemic and overt, based on their sexual orientation and gender identity. Our governments seek to combat such discrimination by promoting equal rights for all people. Everyone, including gay, lesbian, bisexual and transgender people should be free to enjoy the same rights and freedoms to which people of all nations are entitled.

We stand ready to support the Government of Kazakhstan, national human rights organizations, and all interested parties in their efforts to ensure non-discrimination protections apply to all citizens.

The joint statement is issued by:

 • British Embassy Astana
 • Delegation of the European Union
 • Embassy of Canada
 • Embassy of Finland
 • Embassy of the Kingdom of the Netherlands
 • Embassy of Switzerland
 • Royal Norwegian Embassy
 • United States Embassy

Халықаралық гомофобия, трансфобия және бифобияға қарсы күрес күніне орай жасалған бірлескен мәлімдеме

Астана, 17 мамыр 2016 ж. – Халықаралық гомофобия, трансфобия және бифобияға қарсы күрес күніне орай біз Қазақстандағы барлық ЛГТБ қоғамдастығына қолдауымызды және тілектестігімізді білдіреміз.

Кемсітпеушілік қағидасының заңның үстемдігіне және демократиялық қоғамға негіз қалаушы маңызы бар. Кейбір адамдар өздерінің жыныстық бағдары мен гендерлік сәйкестігі үшін әлі күнге дейін ашық және жүйелі түрде кемсітушілік көруде. Біздің үкіметтеріміз сондай кемсітушілікке қарсы күресіп, барлық адамдардың тең құқықтарын қамтамасыз етеді. Әлемдегі бүкіл адамдар, соның ішінде ЛГТБ өкілдері барлық халықтардың өкілдері сияқты тең құқықтар мен бостандықтарға ие болуы тиіс.

Біз ҚР Үкіметіне, адам құқықтары жөніндегі ұлттық институттарға және барлық мүдделі тараптарға олардың кемсітушілікке қарсы күресінде қолдау көрсетуге дайынбыз.

Бірлескен мәлімдемені төмендегі ұйымдар жасады:

 • Ұлыбритания Елшілігі
 • Еуропалық Одақ делегациясы
 • Канада Елшілігі
 • Финляндия Елшілігі
 • Нидерланд Корольдігі Елшілігі
 • Швейцария Елшілігі
 • Норвегия Елшілігі
 • АҚШ Елшілігі

Совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT)

Астана, 17 мая 2016 г. По случаю празднования Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT), который отмечается 17 мая, мы выражаем свою поддержку и солидарность с сообществами лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Казахстане.

Принцип недискриминации имеет основополагающее значение для верховенства закона и демократических обществ. Некоторые люди до сих пор сталкиваются с дискриминацией, как системной так и открытой, по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Наши правительства стремятся бороться с такой дискриминацией посредством содействия обеспечению равных прав для всех людей. Каждый человек, в том числе геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы, должны иметь возможность свободно пользоваться теми же правами и свободами, которыми обладают люди всех стран.

Мы готовы оказать поддержку правительству Казахстана, национальным правозащитным организациям и всем заинтересованным сторонам в их усилиях по обеспечению защиты всех граждан от дискриминации.

Совместное заявление:

 • посольство Великобритании
 • представительство Европейского Союза
 • посольcтво Финляндии
 • посольство Канады
 • посольство Королевства Нидерландов
 • посольство Швейцарии
 • посольство Королевства Норвегии
 • посольство Соединенных Штатов Америки
Published 17 May 2016