Cyfarwyddyd

Gofynion o ran PRhA ar gyfer cwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig

Arweiniad ar gyfer cwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyhoeddus (PAC) ar y gofynion o ran y gofrestr pobl â rheolaeth arwyddocaol (PRhA) sydd i fod i ddod i rym ar 6 Ebrill 2016.