Canllawiau

Rhoi’r dechau gorau gyda threth i’ch busnes: SE2

Arweiniad ynghylch cofrestru gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM) ar gyfer unig fasnachwyr hunangyflogedig neu bartneriaethau newydd.

Dogfennau

Manylion

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gofrestru eich busnes newydd gyda CThEM. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth ynghylch ble y gallwch gael cymorth pellach wrth redeg eich busnes a chadw cofnodion.

Cyhoeddwyd ar 1 May 2013