Cyfarwyddyd

Adnabod a rhoi gwybod am e-byst gwe-rwydo a negeseuon testun

Sut i adnabod pa bryd mae gohebiaeth electronig gan Gyllid a Thollau EM (CThEM) yn ddilys a sut i adnabod e-byst a negeseuon testun gwe-rwydo/ffug.