Ffurflen

Cais gan unigolyn am wybodaeth o’i gofnod gyrru (ffurflen D888W)

Bydd angen i chi ddefnyddio ffurflen D888W i gael copi o’ch cofnod gyrru.

Dogfennau

D888W

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at alternative.format@dvla.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("D888W"), and its reference (Unique reference: D888W).

Manylion

Mae hwn yn gais am gopi o’ch cofnod gyrru. Mae angen i chi lofnodi a dyddio’r ffurflen.

Gwasanaeth ar-lein

Gweld eich gwybodaeth trwydded yrru ar-lein - nid oes angen i chi lenwi ffurflen D888W.

Published 28 Mehefin 2013
Last updated 23 Mai 2018 + show all updates
  1. PDF update
  2. Updated PDF.
  3. Link to online service added.
  4. Removal of the £5 fee
  5. New version of the D888.
  6. First published.