Ffurflen

Cofrestru ar gyfer taliadau gros

Os ydych yn unig fasnachwr, defnyddiwch ffurflen CIS302 Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) i gofrestru fel is-gontractiwr Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) gyda statws taliadau gros.

Dogfennau

Cofrestru fel unigolyn i dderbyn taliadau gros

Cofrestru fel unigolyn i dderbyn taliadau gros (nodiadau)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestru fel unigolyn i dderbyn taliadau gros (nodiadau)"), and its reference (Unique reference: CIS302 nodiadau).

Manylion

Gallwch hefyd gofrestru fel is-gontractiwr ar-lein. Gallwch wneud cais ar gyfer statws taliadau gros ar yr un pryd.

Os ydych yn gweithredu ar ran rhywun arall mae’n rhaid i chi ddefnyddio ffurflen CIS302 i gofrestru ar gyfer statws taliadau gros. Dim ond yr unigolyn sy’n gallu cofrestru fel is-gontractiwr ar-lein.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft, Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni cysylltiedig ag arweiniad

Defnyddiwch arweiniad Cyllid a Thollau EM ynghylch dyletswyddau contractwyr yn ogystal ag is-gontractwyr (CIS340) o fewn Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS).

Defnyddiwch y ffurflenni CIS hyn i gofrestru:

Published 27 Awst 2009
Last updated 9 Chwefror 2016 + show all updates
  1. Copy of the CIS302 Notes now available in Welsh
  2. Welsh translation and welsh iform CIS302 has been added to this page.
  3. Individual registration for gross payment (CIS302 Notes) added.
  4. First published.