Ffurflen

Cofrestru eich cwmni

Os ydych yn ysgrifennydd cwmni, defnyddiwch ffurflen CIS305 Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) i gofrestru eich cwmni fel is-gontractiwr neu i wneud cais am statws taliadau gros.

Dogfennau

Cofrestru cwmni

Nodiadau arweiniad ar gyfer cofrestru cwmni

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau arweiniad ar gyfer cofrestru cwmni"), and its reference (Unique reference: CIS305 nodiadau).

Manylion

Os ydych yn ysgrifennydd cwmni, defnyddiwch ffurflen CIS305 i gofrestru eich cwmni fel is-gontractiwr Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS), neu i wneud cais am statws taliadau gros.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft, Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni cysylltiedig ag arweiniad

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wneud y canlynol:

Published 1 Awst 2014
Last updated 16 Mai 2016 + show all updates
  1. The Cynllun y Diwydiant Adeiladu – Nodiadau arweiniad ar gyfer cofrestru cwmni has been added to the page.
  2. Legislative changes have reduced the Alternative Turnover test from £200,000 to £100,000 as from 6/4/16.
  3. CIS305 has been updated to reflect new tax year changes.
  4. Added Welsh iform
  5. First published.