Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pryd y gall Cyllid a Thollau EM cyhoeddi manylion pobl sy'n cael eu materion treth yn anghywir yn fwriadol.

Dogfennau

Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13").

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 8 Hydref 2014
Last updated 3 Tachwedd 2015 + show all updates
  1. New factsheet has been published.
  2. First published.