Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pryd y gall Cyllid a Thollau EM cyhoeddi manylion pobl sy'n cael eu materion treth yn anghywir yn fwriadol.