Dealing with HMRC – guidance

Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pryd y gall Cyllid a Thollau EM cyhoeddi manylion pobl sy'n cael eu materion treth yn anghywir yn fwriadol.

Dogfen

Manylyn

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.