Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pryd y gall Cyllid a Thollau EM cyhoeddi manylion pobl sy'n cael eu materion treth yn anghywir yn fwriadol.

Dogfennau

Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol - CC/FS13").

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 8 Hydref 2014
Last updated 10 Hydref 2018 + show all updates
  1. The 'How to avoid having your details published' section has been updated on both English and Welsh forms.
  2. New factsheet has been published.
  3. First published.