Canllawiau

Gwiriadau cydymffurfio: Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol – CC/FS13

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pryd y gall Cyllid a Thollau EM cyhoeddi manylion pobl sy'n cael eu materion treth yn anghywir yn fwriadol.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Cyhoeddwyd ar 8 October 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 1 April 2022 + show all updates
  1. Information about the HMRC Privacy Notice has been added.

  2. New factsheet has been published.

  3. This factsheet has been updated for customers who need extra support.

  4. The 'How to avoid having your details published' section has been updated on both English and Welsh forms.

  5. New factsheet has been published.

  6. First published.