Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: Busnesau mawr a chymhleth - CC/FS1c

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybodaeth ynghylch gwiriadau cydymffurfio i mewn i fusnesau mawr, chymhleth a'u materion treth.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 31 Awst 2012
Last updated 26 Ionawr 2018 + show all updates
  1. The factsheet now contains a 'More information' section that explains what information HMRC may use when dealing with compliance checks.
  2. This factsheet has been updated to include new legislation about when a penalty is restricted because of the timing of the disclosure.
  3. The factsheet has been updated to include reference to Apprenticeship Levy.
  4. New factsheet has been published.
  5. First published.