Dealing with HMRC – guidance

Gwiriadau cydymffurfio: Busnesau mawr a chymhleth - CC/FS1c

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybodaeth ynghylch gwiriadau cydymffurfio i mewn i fusnesau mawr, chymhleth a'u materion treth.

Manylyn

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.