Canllawiau

Gwiriadau cydymffurfio ar gyfer busnesau mawr a chymhleth — CC/FS1c

Gwybodaeth am y gwiriadau cydymffurfio y mae CThEM yn eu cynnal ar fusnesau mawr a chymhleth penodol a’u materion treth.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Cyhoeddwyd ar 31 August 2012
Diweddarwyd ddiwethaf ar 11 March 2022 + show all updates
  1. Added translation

  2. This factsheet has been updated to include additional information on disclosure and penalties.

  3. The factsheet has been updated to add Digital Services Tax to the list.

  4. The text relating to the 10% penalty restriction has been updated in the factsheet following comments in cases heard at tribunal.

  5. The factsheet now contains a 'More information' section that explains what information HMRC may use when dealing with compliance checks.

  6. This factsheet has been updated to include new legislation about when a penalty is restricted because of the timing of the disclosure.

  7. The factsheet has been updated to include reference to Apprenticeship Levy.

  8. New factsheet has been published.

  9. First published.