Cyfarwyddyd

Cyfathrebu'n Ddwyieithog

Arweiniad i adrannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer cyfathrebu yng Nghymru

Dogfennau

Cyfathrebu'n Ddwyieithog: Arweiniad i adrannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer cyfathrebu yng Nghymru

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at correspondence@ukgovwales.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cyfathrebu'n Ddwyieithog: Arweiniad i adrannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer cyfathrebu yng Nghymru").

Manylion

Mae Llywodraeth y DU yng Nghymru wedi datblygu canllaw gyda mewnbwn gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i ddarparu cyngor cyffredinol pan yn cynllunio a darparu gweithgarwch cyfathrebu dwyieithog wedi’i anelu at siaradwyr Cymraeg.

Mae’r canllaw hyn yn cynnwys argymhellion ac arferion da wrth gynllunio a darparu gweithgareddau, gan gynnwys ymgynghoriadau, digwyddiadau, ymgyrchoedd a chynnwys cyfryngau cymdeithasol. Dylai pob adran neu asiantaeth sicrhau hefyd eu bod o leiaf yn cydymffurfio ag ymrwymiadau penodol cynlluniau iaith Gymraeg eu hunain.

Published 5 August 2019