The Welsh Language Commissioner works to promote and facilitate the use of the Welsh language, ensuring that those who want to use Welsh are able to do so.

Gwaith Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg, gan sicrhau bod y rhai sydd am ddefnyddio’r Gymraeg yn gallu gwneud hynny.

http://www.comisiynyddygymraeg.org/

Documents

Our statistics