Ffurflen

Elusennau a CChAC: Ffurflen Datganiad Rhodd Cymorth ar gyfer cyfraniad sengl

Defnyddiwch y ffurflen Datganiad Rhodd Cymorth i wneud cyfraniad Rhodd Cymorth unigol i elusen neu Glwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC), neu defnyddiwch y ffurflen os ydych yn elusen neu'n CChAC i'w rhoi i’ch cefnogwyr.

Dogfennau

Datganiad Rhodd Cymorth Elusen neu CChAC – cyfraniad sengl

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen Datganiad Rhodd Cymorth i wneud cyfraniad Rhodd Cymorth unigol i elusen neu CChAC, neu defnyddiwch y ffurflen os ydych yn elusen neu’n CChAC i’w rhoi i’ch cefnogwyr.

Elusennau a CChAC: Ffurflen Datganiad Rhodd Cymorth ar gyfer cyfraniadau lluosog
Defnyddiwch y ffurflen Datganiad Rhodd Cymorth i wneud cyfraniadau Rhodd Cymorth lluosog i elusen neu Glwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC), neu defnyddiwch y ffurflen os ydych yn elusen neu’n CChAC i’w rhoi i’ch cefnogwyr.

Tax relief when you donate to a charity
Guidance on how donating through Gift Aid allows charities and CASCs to claim an extra 25p for every £1 donated.

Claiming Gift Aid as a charity of CASC
Find out how a charity or CASC can claim Gift Aid on donations.

Sponsorship and Gift Aid declaration form
Use the Sponsorship and Gift Aid declaration form to make a Gift Aid donation to a charity or CASC from a sponsored event, or use the form if you’re a charity or CASC to give to your supporters.

Rhodd Cymorth ar gyfer cyfraniadau a wnaed yn y gorffennol, a wneir yn y presennol a’r dyfodol
Defnyddiwch y datganiad Rhodd Cymorth i wneud cyfraniadau a wnaed yn y gorffennol, a wneir yn y presennol a’r dyfodol i elusen neu CChAC. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hefyd os ydych yn elusen neu’n CChAC i’w rhoi i’ch cefnogwyr.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 21 Hydref 2015 + show all updates
  1. Changes made to the single Gift Aid Declaration forms.
  2. First published.