Ffurflen

Elusennau: Datganiad Rhodd Cymorth ar gyfer cyfraniadau a wnaed yn y gorffennol, a wneir yn y presennol a’r dyfodol

This cyhoeddiad was withdrawn on

This information is out of date please read Charities and CASC: Gift Aid declaration forms for multiple donation for more information.

Defnyddiwch y ffurflen datganiad Rhodd Cymorth i wneud cyfraniadau a wnaed yn y gorffennol, a wneir yn y presennol a’r dyfodol i elusen neu Glwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC).