Ffurflen

Elusennau: Datganiad Rhodd Cymorth ar gyfer cyfraniadau a wnaed yn y gorffennol, a wneir yn y presennol a’r dyfodol

Defnyddiwch y ffurflen datganiad Rhodd Cymorth i wneud cyfraniadau a wnaed yn y gorffennol, a wneir yn y presennol a’r dyfodol i elusen neu Glwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC).

This publication was withdrawn on

This information is out of date please read Charities and CASC: Gift Aid declaration forms for multiple donation for more information.

Dogfennau

Manylion

Defnyddiwch y datganiad Rhodd Cymorth i wneud cyfraniadau a wnaed yn y gorffennol, a wneir yn y presennol a’r dyfodol i elusen neu CChAC. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hefyd os ydych yn elusen neu’n CChAC i’w rhoi i’r sawl sy’n eich cefnogi.

Published 4 April 2014