Setting up and running a charity – form

Elusennau: Ffurflen newid manylion (ChV1)

Defnyddiwch y ffurflen hon os yw eich sefydliad eisoes wedi cofrestru gyda Cyllid a Thollau EM (CThEM) ond bod yn rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau sylweddol i'ch sefydliad.

Documents

ChV1 - Gwasanaeth ffurflen ar-lein (gwiriwch yr wybodaeth isod i weld a allwch ddefnyddio hyn)

Elusennau - ffurflen newid manylion (ChV1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Elusennau - ffurflen newid manylion (ChV1)"), and its reference (Unique reference: ChV1 (Cymraeg)).

Manylyn

Llenwch y ffurflen hon os yw eich sefydliad eisoes wedi cofrestru gyda CThEM ond bod yn rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau sylweddol i’ch sefydliad. Er enghraifft, gallai’r rhain fod yn newid manylion cyswllt, swyddogion awdurdodedig, enwebeion neu fanylion cyfrif banc.

Cyn i chi ddechrau

Mae’r ffurflen hon yn rhyngweithiol (un rydych yn ei llenwi ar y sgrin) ac mae’n rhaid i chi gael Adobe Reader er mwyn ei llenwi. Mae’n rhad ac am ddim i lawrlwytho Adobe Reader. Lawrlwythwch y fersiwn diweddaraf o’r Adobe Reader.

Mae CThEM yn creu fersiynau newydd o’u ffurflenni nad ydynt yn ddibynnol ar Adobe Reader. Tra bod y gwaith hwn ar y gweill, gellir defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn gwneud yn siŵr bod y ffurflen yn gallu cael ei lawrlwytho neu ei hagor gydag Adobe Reader:

  • pa bynnag borwr rydych yn defnyddio, gallwch newid eich gosodiadau er mwyn gwneud Adobe Reader y rhaglen ragosodedig ar gyfer agor dogfennau PDF
  • dylai’r rhai sy’n defnyddio Windows de-glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
  • dylai’r rhai sy’n defnyddio Mac glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save linked file as’
  • cadw’r ffurflen - y man a gymhellir yw’r blygell dogfennau
  • gallwch agor y ffurflen drwy ddefnyddio Adobe Reader

Os yw’r ffurflen yn gwrthod agor, cysylltwch â’r Desg Gymorth Gwasanaethau Ar-lein am ragor o gymorth.