Ffurflen

Elusennau: ffurflen newid manylion (ChV1)

Defnyddiwch y gwasanaeth ffurflenni ar-lein neu’r ffurflen bost os yw’ch sefydliad eisoes wedi’i sefydlu ac mae angen i chi roi gwybod i CThEM am newidiadau sylweddol i’ch sefydliad.

Dogfennau

Newid eich manylion ar-lein (mewngofnodi drwy ddefnyddio Porth y Llywodraeth)

Newid eich manylion drwy’r post

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid eich manylion drwy’r post"), and its reference (Unique reference: ChV1 (Cymraeg)).

Manylion

Os caiff eich sefydliad ei gydnabod fel elusen gan CThEM ond mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni am newidiadau sylweddol i’ch sefydliad, gallwch naill ai:

 • defnyddio’r gwasanaeth ar-lein
 • llenwi’r ffurflen bost ar y sgrin, ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post i CThEM

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein, bydd angen arnoch y Dynodydd Defnyddiwr (ID) a’r cyfrinair Porth y Llywodraeth a ddefnyddioch wrth gofrestru’ch elusen gyda CThEM.

Ni allwch ddefnyddio’r ffurflen ar-lein os nad oes gan unrhyw un o’r unigolion rydych wedi’i enwi arni rif Yswiriant Gwladol. Fel arall, mae’n rhaid i chi ddefnyddio fersiwn bost y ffurflen ac egluro’r amgylchiadau ym mlwch ‘nodiadau’ y ffurflen.

Gallai newidiadau sylweddol fod i’r canlynol:

 • manylion cyswllt
 • swyddogion awdurdodedig
 • enwebeion
 • manylion cyfrif banc

Cyn i chi ddechrau

Mae’r ffurflen hon yn rhyngweithiol (un yr ydych yn ei llenwi ar y sgrin) ac mae’n rhaid i chi ddefnyddio Adobe Reader er mwyn ei llenwi. Gallwch lawrlwytho Adobe Reader yn rhad ac am ddim. Lawrlwythwch y fersiwn ddiweddaraf o Adobe Reader.

Mae CThEM yn creu fersiynau newydd o’i ffurflenni nad ydynt yn dibynnu ar Adobe Reader. Tra bod y gwaith hwn ar y gweill, gellir defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn sicrhau y bydd y ffurflen yn lawrlwytho neu’n agor yn Adobe Reader:

 • pa bynnag borwr rydych yn ei ddefnyddio, adolygwch eich gosodiadau fel mai Adobe Reader yw’r rhaglen ddiofyn ar gyfer agor dogfennau PDF
 • dylai defnyddwyr Windows ddefnyddio botwm de eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
 • dylai defnyddwyr Mac wasgu botwm de eu llygoden i glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis “Save linked file as”
 • cadw’r ffurflen - y ffolder dogfennau yw’r man a argymhellir
 • agor y ffurflen drwy ddefnyddio Adobe Reader

Os yw’r ffurflen bost yn gwrthod agor o hyd, cysylltwch â’r Desg Gymorth Gwasanaethau Ar-lein am ragor o help.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Elusennau a threth

Arweiniad ynghylch rhyddhad treth i elusennau, pryd y mae’n rhaid talu treth a phryd y gallwch hawlio treth yn ôl.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 16 Mai 2016 + show all updates
 1. Revised English and Welsh versions of 'How to complete CHV1 HMRC charities variations form' guidance published.
 2. CHV1 Simple guide on how to complete CHV1 updated with new return address.
 3. An online service is now available. New version of the English and Welsh pdf of the CHV1 available.
 4. Added translation