Ffurflen

Elusennau: Ffurflen newid manylion (ChV1)

Defnyddiwch y ffurflen hon os yw eich sefydliad eisoes wedi cofrestru gyda Cyllid a Thollau EM (CThEM) ond bod yn rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau sylweddol i'ch sefydliad.