Ffurflen

Elusennau: Ffurflen newid manylion (ChV1)

Defnyddiwch y ffurflen hon os yw eich sefydliad eisoes wedi cofrestru gyda Cyllid a Thollau EM (CThEM) ond bod yn rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau sylweddol i'ch sefydliad.

Dogfennau

ChV1 - Gwasanaeth ffurflen ar-lein (gwiriwch yr wybodaeth isod i weld a allwch ddefnyddio hyn)

Elusennau - ffurflen newid manylion (ChV1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Elusennau - ffurflen newid manylion (ChV1)"), and its reference (Unique reference: ChV1 (Cymraeg)).

Manylion

Llenwch y ffurflen hon os yw eich sefydliad eisoes wedi cofrestru gyda CThEM ond bod yn rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau sylweddol i’ch sefydliad. Er enghraifft, gallai’r rhain fod yn newid manylion cyswllt, swyddogion awdurdodedig, enwebeion neu fanylion cyfrif banc.

Cyn i chi ddechrau

Mae’r ffurflen hon yn rhyngweithiol (un rydych yn ei llenwi ar y sgrin) ac mae’n rhaid i chi gael Adobe Reader er mwyn ei llenwi. Mae’n rhad ac am ddim i lawrlwytho Adobe Reader. Lawrlwythwch y fersiwn diweddaraf o’r Adobe Reader.

Mae CThEM yn creu fersiynau newydd o’u ffurflenni nad ydynt yn ddibynnol ar Adobe Reader. Tra bod y gwaith hwn ar y gweill, gellir defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn gwneud yn siŵr bod y ffurflen yn gallu cael ei lawrlwytho neu ei hagor gydag Adobe Reader:

  • pa bynnag borwr rydych yn defnyddio, gallwch newid eich gosodiadau er mwyn gwneud Adobe Reader y rhaglen ragosodedig ar gyfer agor dogfennau PDF
  • dylai’r rhai sy’n defnyddio Windows de-glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save target as’ neu ‘Save link as’
  • dylai’r rhai sy’n defnyddio Mac glicio ar gysylltiad y ffurflen ac yna dewis ‘Save linked file as’
  • cadw’r ffurflen - y man a gymhellir yw’r blygell dogfennau
  • gallwch agor y ffurflen drwy ddefnyddio Adobe Reader

Os yw’r ffurflen yn gwrthod agor, cysylltwch â’r Desg Gymorth Gwasanaethau Ar-lein am ragor o gymorth.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 16 Mai 2016 + show all updates
  1. Revised English and Welsh versions of 'How to complete CHV1 HMRC charities variations form' guidance published.
  2. CHV1 Simple guide on how to complete CHV1 updated with new return address.
  3. An online service is now available. New version of the English and Welsh pdf of the CHV1 available.
  4. Added translation