Siarter gwybodaeth bersonol

Mae ein siarter gwybodaeth bersonol yn cynnwys y safonau gallwch eu disgwyl pan fyddwn yn gofyn am, neu’n dal, eich gwybodaeth bersonol. Mae hefyd yn cynnwys beth rydym yn ei ofyn i chi, er mwyn ein helpu i gadw gwybodaeth yn gyfredol.