Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n croesawu’r Frenhines i agor y Cynulliad

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, Ei Mawrhydi’r Frenhines i Gymru ar gyfer agoriad swyddogol pedwerydd Cynulliad Cenedlaethol…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, Ei Mawrhydi’r Frenhines i Gymru ar gyfer agoriad swyddogol pedwerydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw (dydd Mawrth, 7 Mehefin).

Roedd Mrs Gillan yn bresennol i groesawu Ei Mawrhydi’r Frenhines, ynghyd a Dug Caeredin, Tywysog Cymru a Duges Cernyw, wrth iddynt gyrraedd Caerdydd ar gyfer agoriad pedwerydd tymor y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae gan y Cynulliad newydd hwn bwerau deddfu cryfach, yn unol a phleidlais pobl Cymru yn y refferendwm ar Fawrth 3.

“Roeddwn yn falch o fod wedi gallu cyflwyno’r refferendwm hwnnw, a fydd yn galluogi’r aelodau i ddal ati gyda’r gwaith o gyflwyno gwell gwasanaethau cyhoeddus a gwella amodau byw i bobl Cymru yn y meysydd datganoledig y maent yn gyfrifol amdanynt.

“Mae canlyniad y refferendwm wedi arwain at fwy o gyfrifoldeb ar ysgwyddau aelodau Bae Caerdydd ac, fel y dywedodd y Frenhines wrth Aelodau’r Cynulliad, bydd perfformiad y Cynulliad wrth iddo ymarfer y cyfrifoldebau newydd hyn yn cael ei arolygu’n fanwl yma yng Nghymru a thu hwnt.

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Mae’r Llywodraeth eisoes wedi cadarnhau ei hymrwymiad i weithio’n agos a Llywodraeth newydd Cymru yn y Cynulliad er mwyn sicrhau bod y trefniadau deddfwriaethol hyn yn gweithio’n effeithiol. Disgwylir llawer yn awr gan y Cynulliad oherwydd ymddiriedwyd awdurdod ynddo i lunio deddfau fel rhan o’r 20 maes sy’n cael sylw gan y trefniant datganoli gwreiddiol. 

“Edrychaf ymlaen yn awr at weithio eto gyda’r Prif Weinidog a gydag Aelodau’r Cynulliad wrth iddynt fynd ati i weithio’n lleol yng Nghymru er mwyn cyflawni yn y meysydd sydd wedi’u datganoli i’r Cynulliad”.

Published 7 June 2011