Datganiad i'r wasg

Datganiad Ysgrifennydd Cymru mewn ymateb i’r llifogydd a’r ymgyrch achub yng Ngheredigion

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Mae hon wedi bod yn ymgyrch achub hynod mewn tywydd arswydus o arw, wrth i lifogydd gyrraedd…

placeholder

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Mae hon wedi bod yn ymgyrch achub hynod mewn tywydd arswydus o arw, wrth i lifogydd gyrraedd lefelau na welwyd mo’u tebyg o’r blaen.

“Mae’r rheini a oedd yn rhan o’r ymgyrch achub yn y parciau carafanau yn Llandre wedi gweithredu’n gyflym ac yn ddewr.

“Mae Swyddfa Cymru mewn cysylltiad a’r timau a oedd yn rhan o’r ymgyrch achub, a hoffwn ddiolch iddynt a chynnig fy nghefnogaeth am y ffordd y maent wedi estyn llaw i helpu’r holl drigolion a’r bobl a oedd ar eu gwyliau yr effeithiwyd arnynt, gan sicrhau cyn lleied o darfu a phosib.

“Credaf fod y sefyllfa bellach dan reolaeth. Yn benodol, hoffwn ddiolch i hofrenyddion Sea King yr Awyrlu Brenhinol, Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a chriwiau’r badau achub a chychod y gwasanaeth tan sydd ym mharc carafanau Riverside ar hyn o bryd am eu hymdrechion.

“Rwy’n gobeithio bod pawb yn yr ardal yr effeithiwyd arnynt yn ddiogel a heb gael niwed.”

Published 9 Mehefin 2012