Stori newyddion

Heddluoedd Cymru yn Cyfarfod ag Ysgrifennydd Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, ategu ei hymrwymiad i heddluoedd Cymru heddiw (16 Ionawr 2012) wrth iddi gyfarfod a chynrychiolwyr…

Fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, ategu ei hymrwymiad i heddluoedd Cymru heddiw (16 Ionawr 2012) wrth iddi gyfarfod a chynrychiolwyr o bob heddlu yn Discovery House, Caerdydd.

Fe wnaeth Carmel Napier, Heddlu Gwent, Peter Vaughan, Heddlu De Cymru a Ian Arundale, Heddlu Dyfed Powys, fanteisio ar y cyfle i amlinellu’r problemau sy’n eu hwynebu nhw a’u cymunedau ar hyn o bryd. Ymunwyd a nhw gan Gareth Pritchard, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gogledd Cymru, drwy gyfrwng cynhadledd fideo.

Ar ol y cyfarfod, cyflwynwyd bathodynnau’r heddluoedd a oedd yn bresennol i Ysgrifennydd Cymru, er mwyn pwysleisio’r berthynas gref sy’n parhau i fod rhyngddynt.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’r cyfarfodydd rheolaidd hyn gyda’n Prif Gwnstabliaid yn amhrisiadwy gan eu bod yn rhoi syniad go iawn i mi o’r problemau maent yn eu hwynebu, yn ogystal a’r llwyddiannau maent wedi’u cael wrth gadw’r gymuned yn ddiogel.

“Mae ein pedwar heddlu yn gwneud gwaith rhagorol wrth fynd i’r afael a throsedd ac anrhefn, ac rwyf am sicrhau ein bod yn parhau i weithio’n agos gyda’n gilydd er mwyn i mi gael clywed yn uniongyrchol am y materion sy’n eu poeni, ac am yr hyn y gall y llywodraeth roi sylw iddo.

“Bydd y bathodynnau yn cael eu dangos ar y wal ym mynedfa Tŷ Gwydyr, er mwyn i’r holl ymwelwyr weld ein cysylltiad balch a heddluoedd Cymru.”