Datganiad i'r wasg

Datganiad y Swyddfa Gymreig mewn ymateb i gyhoeddiad Unilever

Wrth ymateb i’r newyddion fod Unilever am lansio ymgynghoriad 90 diwrnod ar nifer o swyddi ar fydd yn cael eu colli yn ei safleoedd cyfredol…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Wrth ymateb i’r newyddion fod Unilever am lansio ymgynghoriad 90 diwrnod ar nifer o swyddi ar fydd yn cael eu colli yn ei safleoedd cyfredol yn Abertawe a Phenybont ar Ogwr, dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw:

“Er fy mod yn deall mai penderfyniad masnachol yw hwn i Unilever, fe fydd y newyddion y bydd yna nifer yn colli swyddi yn y safleoedd yn Abertawe a Phenybont ar Ogwr yn achosi llawer iawn o bryder i’r gweithwyr, y teuluoedd a’r cymunedau dan sylw. 

 ”Rwyf yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan y cwmni a chan asiantaethau perthnasol ac rwyf yn benderfynol o weithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn cynnig yr holl gefnogaeth bosibl. 

“Rwyf yn deall y bydd pecyn cefnogaeth cynhwysfawr yn cael ei gynnig i’r rhai hynny a allai wynebu colli swydd, gan gynnwys cyfleoedd i rai gweithwyr adleoli i Port Sunlight. Fe fydd y newyddion bod 50 o swyddi newydd am gael eu creu yng nghanolfan ddosbarthu Unilever yng Nglannau Dyfrdwy hefyd yn creu mwy o gyfleoedd yng ngogledd Cymru.

“Ein blaenoriaethau fel Llywodraeth yw parhau i ganolbwyntio ar greu’r amodau cywir er mwyn sicrhau twf economaidd. Mae newyddion heddiw yn ein hatgoffa o ba mor bwysig yw hi i’r Llywodraeth yng Nghaerdydd a Llundain weithio gyda’i gilydd i gadw swyddi, hyrwyddo cyfleoedd busnes yng Nghymru a sicrhau bod ein gwlad yn parhau i fod yn lle cystadleuol i wneud busnes.”

Published 13 September 2012