Stori newyddion

Gweinidogion Swyddfa Cymru: Cytundeb hanesyddol rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac S4C yn newyddion da

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Gweinidogion Swyddfa Cymru wedi ymateb i’r cyhoeddiad bod Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC wedi dod i gytundeb hanesyddol heddiw [30…

Mae Gweinidogion Swyddfa Cymru wedi ymateb i’r cyhoeddiad bod Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC wedi dod i gytundeb hanesyddol heddiw [30 Ionawr] sy’n sicrhau partneriaeth newydd rhwng y darlledwyr.

Bydd y Cytundeb Gweithredu newydd yn sicrhau bod gan deledu Cymraeg ddyfodol diogel wrth i S4C symud at gael ei gyllido’n bennaf gan y BBC tan 2017 ar yr un pryd a sicrhau annibyniaeth olygyddol, reolaethol a gweithredol S4C.

O fis Ebrill 2013 ymlaen bydd y rhan fwyaf o incwm cyhoeddus S4C yn dod gan y BBC drwy ffi’r drwydded. Bydd Awdurdod S4C yn parhau i fod yn gorfforaeth statudol annibynnol, sydd hefyd yn cael cyllid gan Lywodraeth y DU ac sy’n cynhyrchu ei refeniw masnachol ei hun.

Mae’r cytundeb hwn yn dilyn proses ymgynghori a gafodd ei lansio gan yr Ymddiriedolaeth a’r Awdurdod yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd.

Wrth groesawu’r newyddion dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Cymru:

“Ym mis Tachwedd llynedd roeddem yn dathlu pen-blwydd S4C yn 30 oed a oedd yn garreg filltir enfawr i ddarlledu Cymraeg.

“Mae’r newyddion heddiw ynghylch y cytundeb rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C yn rhoi’r diogelwch a’r sefydlogrwydd i S4C a fydd yn sicrhau eu bod yn parhau i dyfu a mynd o nerth i nerth.”

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru sydd a chyfrifoldeb dros ddarlledu, Stephen Crabb:

“Mae’r cyhoeddiad hwn heddiw yn hanesyddol i Gymru ond hefyd i ddarlledu ar draws y sector drwyddo draw.

“Mae S4C wedi chwarae rhan bwysig ym mywydau pobl Cymru dros y 30 mlynedd diwethaf ac wedi cyfrannu llawer iawn at y diwydiant creadigol, y sector darlledu ac economi Cymru.”

Diwedd

Nodyn i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i safle S4C: **http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=726**