Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru yn gweld y Gymdeithas Fawr ar waith yn Llandudno

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw (7 Gorffennaf) bydd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn cadeirio ail Fforwm Ymgynghorol y Gymdeithas Fawr dan arweiniad Swyddfa…

placeholder

PuSS-Vi-ability-Visit-480x360

Heddiw (7 Gorffennaf) bydd Gweinidog Swyddfa Cymru, David Jones, yn cadeirio ail Fforwm Ymgynghorol y Gymdeithas Fawr dan arweiniad Swyddfa Cymru yn Llandudno. 

Bydd y cyfarfod yn trin a thrafod ffyrdd o ennyn ymgysylltiad cymunedau a phrosiectau, partneriaethau a mentrau cymdeithasol yn eu cymdogaethau gyda golwg ar helpu pobl i ddod i benderfyniad am eu dyfodol.

Un prosiect sydd eisoes yn gwneud argraff yn yr ardal yw’r fenter gymdeithasol Vi-Ability.  Bydd Mr Jones yn ymweld a’r fenter, sy’n mynd ati i drawsnewid clybiau pel-droed yn ganolfannau ‘cyfleoedd ac arweinyddiaeth’ ar gyfer unigolion yn eu cymuned drwy gyfrwng addysg, hyfforddiant a gwaith.

Mae Vi-Ability hefyd y cynnig y siawns i fusnesau ac unigolion o bob oed ddatblygu eu sgiliau rheoli masnachol yn ogystal a rhoi profiad ymarferol iddynt.

Cyfarfu Mr Jones a Sylfaenydd y Prosiect, Kelly Davies.  Mae Kelly yn gyn bel-droedwraig ryngwladol a hi yw’r ferch ieuengaf i ennill MBA yn y Diwydiannau Pel-droed. Yn ei gwaith, mae’n canolbwyntio ar fynd i’r afael a chlybiau pel-droed sy’n anghynaliadwy yn fasnachol a phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio oddi wrth addysg. 

Hebryngodd y Gweinidog i’r Prosiect “Celf Graffiti” yn stadiwm clwb pel droed Conwy yn Y Morfa.  Dan arweiniad yr artist lleol, Andrew Birch, mae’r gweithgaredd yn rhoi’r cyfle i gyfranogion hen ac ifanc yn y prosiect Vi-Ability ehangu eu gwybodaeth am Gelf Graffiti, yn ogystal a chyfle i feithrin eu sgiliau celfyddydol eu hunain drwy baentio murlun ym mhrif eisteddle gogleddol y maes.

Dywedodd Ms Davies:  “Rydym yn falch iawn o groesawu’r Gweinidog i Vi-Ability a rhoi gwybod iddo am ein llwyddiannau hyd yma a’r syniadau arloesol sydd gennym ar gyfer y dyfodol.  Rydym am greu argraff a chael dylanwad parhaol yn ein cymuned ac rydym yn edrych ymlaen at feithrin ein partneriaethau presennol a chreu perthnasoedd newydd a mudiadau eraill dros y misoedd i ddod.” 
Dywedodd Mr Jones: “Mae Fforwm y Gymdeithas Fawr yn gyfrwng defnyddiol iawn ar gyfer rhoi cymorth, cynnig cyfleoedd a chreu rhwydweithiau i’r rheiny sydd am fuddsoddi yn nyfodol eu cymunedau. Er mai dyddiau cynnar ydyw yng nghyswllt Y Fforwm ei hun, rydw i’n gallu gweld yn barod ei fod yn arf defnyddiol o ran trin a thrafod y materion a allai ddatgloi ein potensial yng Nghymru.”

“Roedd yn falch iawn gen i gael y cyfle i ymweld a Vi-Ability heddiw i weld y gwaith gwych mae Kelly Davies yn ei wneud yn ei chymuned. Mae Vi-Ability yn cael effaith go iawn yng Nghonwy ac mae’n helpu unigolion i feithrin sgiliau cyflogaeth a sgiliau bywyd allweddol. Mae’n dangos os ydym yn annog pobl i gamu ymlaen a chwarae eu rhan, byddwn nid yn unig yn gwneud ein cymdeithas yn gymdeithas decach a mwy cydlynus, ond hefyd yn creu’r amodau ar gyfer diwylliant entrepreneuraidd ac ysbrydoledig.”

Published 12 Gorffennaf 2012