Datganiad i'r wasg

Prif Ysgrifennydd Gwladol yn hyderus y bydd trafodaethau'n symud yn eu blaenau yng Nghaerdydd

Mae'r Prif Ysgrifennydd Gwladol, Damian Green AS, wedi datgan ei fod yn hyderus y bydd trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn symud yn eu blaenau heddiw.