Datganiad i'r wasg

Dadlennu logo Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014

David Jones yn bressenol ar achlysur dadlennu logo NATO Cymru ym Mrwsel

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Caernarfon castle

Heddiw dadlennodd William Hague, yr Ysgrifennydd Tramor ac Anders Fogh Rasmussen, Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, y logo ar gyfer Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014 ym Mrwsel. Roedd David Jones, Ysgrifennydd Cymru, hefyd yn bresennol yn yr achlysur a oedd yn dilyn derbyniad a gynhaliwyd ddydd Mawrth i arddangos y gorau o gynnyrch Cymru i weinidogion tramor o bob rhan o’r byd.

Yn y lansiad, dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor, William Hague:

Mae’r DU yn edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu ein partneriaid a’n Cynghreiriaid yn NATO i Uwchgynhadledd NATO Cymru ym mis Medi. Wrth i Weinidogion Tramor NATO gyfarfod heddiw am y tro olaf cyn yr Uwchgynhadledd, pleser o’r mwyaf i’r Ysgrifennydd Cyffredinol, Anders Fogh Rasmussen, a minnau yw dadlennu logo Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014. Mae hefyd yn bleser mawr i gael cwmni Ysgrifennydd Gwladol Cymru David Jones yma heddiw.

Mae’r logo yn cynnwys Castell Caerdydd, Cwlwm Celtaidd, y ddraig goch sy’n cynrychioli ysbryd anorchfygol bobl Cymru, a phont cludo Casnewydd - eicon o ddinas Gasnewydd.

Pan cynhaliodd y DU yr uwchgynhadledd ddiwethaf ym mis Gorffennaf 1990, roedd o’r Rhyfel Oer yn dod i ben, nid oedd NATO wedi cynnal unrhyw weithrediadau tramor eto. Ers hynny, mae’r byd wedi newid, a NATO yw conglfaen anhepgor ein diogelwch.

Welsh Nato logo

Dywedodd Anders Fogh Rasmussen, Ysgrifennydd Cyffredinol NATO:

Fel William, rwy’n falch iawn o ddadlennu’r logo ar gyfer uwchgynhadledd nesaf NATO yng Nghymru. Mae’n ddelwedd egnïol sy’n cynnwys symbolau grymus o Gymru mewn ffordd gyfoes.

Mae’r cwlwm Celtaidd yn cynrychioli’r pedair elfen hynafol – tân, dŵr, y ddaear a’r awyr. I mi, mae hefyd yn symbol o’r cwlwm annhoradwy sy’n cysylltu Cynghreiriaid NATO â’i gilydd.

Dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

Mae’n destun balchder i mi fod yn bresennol yn yr achlysur hwn ym Mrwsel i lansio logo Uwchgynhadledd NATO Cymru. Mae’n arwydd o ymrwymiad y Llywodraeth i Gymru bod y Prif Weinidog wedi dewis dod ag Uwchgynhadledd NATO i Gasnewydd.

Mae’n rhaid i bob un ohonom fanteisio ar y cyfle unwaith mewn oes hwn i osod Cymru ar lwyfan y byd, gan arddangos y gorau sydd ganddi i’w gynnig ac anfon cynrychiolwyr yn ôl adref gyda’r neges gadarn ein bod ‘ar agor i fusnes’. Mae’r logo yn symbol gweladwy o’r neges honno.

Caiff y logo ei ddefnyddio ym mannau cyfarfod yr Uwchgynhadledd ac wrth gyfathrebu â miloedd o gynrychiolwyr ac aelodau o’r cyfryngau a fydd yn mynychu’r Uwchgynhadledd. Mae’n seiliedig ar dreftadaeth amrywiol Cymru ac yn cynnwys rhai o’r delweddau eiconig a gysylltir â’r genedl.

Mae’r llywodraeth hefyd yn gofyn i bobl ledled Cymru rannu eu lluniau o’r hyn sy’n gwneud Cymru mor arbennig iddyn nhw – a bydd detholiad o’r lluniau yn cael ei arddangos o amgylch mannau cyfarfod yr Uwchgynhadledd ym mis Medi. Mae’n bosib y bydd unrhyw luniau o Gymru sy’n cael eu hanfon ar Twitter i’r hashnod #MyWales rhwng nawr a’r Uwchgynhadledd yn cael eu gweld gan y dwsinau o arweinwyr y byd a fydd yn bresennol - gan helpu i wneud yr Uwchgynhadledd yn gyfle i bobl Cymru arddangos y gorau sydd gan y wlad i’w gynnig.

Nodyn i Olygyddion:

Mae logo Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014 yn cynnwys y canlynol:

  • Logo NATO
  • Castell fel symbol o hanes cyfoethog Cymru (gyda’i 641 o gestyll, mae mwy o gestyll i’r filltir sgwâr yng Nghymru nac yn unrhyw wlad arall yn y byd)
  • Draig i gynrychioli Ysbryd Cymru – “Y Ddraig Goch Ddyry Gychwyn”.
  • Cwlwm Celtaidd fel symbol o dreftadaeth Cymru - mae’r cwlwm yn cynrychioli pedwar pwynt y cwmpawd a’r bedair elfen, sef Dŵr, Tân, y Ddaear a’r Awyr
  • Pont Gludo Casnewydd i gynrychioli’r ddinas sy’n cynnal yr Uwchgynhadledd – mae’r bont yn un o eiconau nenlinell Casnewydd ac yn un o’r chwech o bontydd cludo sy’n dal yn weithredol yn y byd.

Dilynwch NATO Wales @NATOWales

#NATOSummitUK

#cymruimi

Published 25 Mehefin 2014