Datganiad i'r wasg

Rhagor o arian ym mhocedi defnyddwyr Pontydd Hafren yn 2018

Ysgrifennydd Gwladol Cymru'n cyhoeddi y bydd tollau pontydd Hafren yn gostwng o 8 Ionawr ymlaen