Datganiad i'r wasg

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn darparu arian i ddiogelu safle hollbwysig Yr Ysgwrn

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw (16 Tachwedd 2012), croesawodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y newyddion y bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn darparu grant…