Datganiad i'r wasg

Gyrwyr i elwa o groesi Pontydd Hafren am ddim o 2018 ymlaen

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi y bydd yn diddymu tollau Pontydd Hafren erbyn diwedd flwyddyn nesaf