Datganiad i'r wasg

Cheryl Gillan yn croesawu’r Amgueddfa Gelf Genedlaethol newydd

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru agoriad Amgueddfa Gelf Genedlaethol  gyntaf yng Nghymru a fydd yn  gwneud ei chartref yn…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru agoriad Amgueddfa Gelf Genedlaethol  gyntaf yng Nghymru a fydd yn  gwneud ei chartref yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. 

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn siarad mewn  derbyniad  arbennig gan  Amgueddfa Genedlaethol Cymru a gynhaliwyd yn ei swyddfa yn Nhŷ Gwydr, Llundain, i ddathlu agoriad buan prif safle ar gyfer celfyddyd hanesyddol a chyfoes.

Bydd yr orielau’n mapio hanes celfyddydau gweladwy Cymru hefyd, a bydd yn arddangos nifer o gasgliadau blaenllaw  yn cynnwys Hen Feistri Ewropeaidd, argraffiadaeth   ac ol-argraffiadaeth

Dywedodd Mrs. Gillan: “Bu imi ymweld ag Asgell Orllewinol yr Amgueddfa Genedlaethol i weld y gwaith yn mynd ymlaen, a gallwn weld bryd hynny sut byddai’r datblygiad yn rhoi Cymru ar y map rhyngwladol.

“Bydd yr oriel  newydd hon yn gartref i ystod eang o gelfyddyd gain a chelfyddyd gymhwysol ar un safle, a bydd hyn yn nodi pennod newydd i ddyfodol celfyddyd yng Nghymru.   Bydd yr Asgell Orllewinol a’i chwe oriel yn gartref i hap drysor o gelfyddyd gymysg i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, yn ogystal ag  ymwelwyr o bob rhan o’r byd, ei mwynhau.   Mae hyn yn newyddion da iawn i Gymru.”

Bydd y galeriau newydd ar agor i’r cyhoedd o’r 9 Gorffennaf. 

 Nodiadau I Olygyddion:

1.)  Bydd yr arddangosfa agoriadol ym mis Gorffennaf  (‘I cannot escape this place’) yn dangos  gwaith gan arlunwyr gyda chysylltiadau a Chymru, gan gynnwys,  Josef Herman a Shani Rhys James yn ogystal a’r arlunwyr Prydeinig a Rhyngwladol,  David Hockney, Lucian Freud a Rachel Whiteread.

Cyhoeddwyd ar 30 June 2011