Datganiad i'r wasg

Cheryl Gillan yn croesawu’r Amgueddfa Gelf Genedlaethol newydd

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru agoriad Amgueddfa Gelf Genedlaethol  gyntaf yng Nghymru a fydd yn  gwneud ei chartref yn…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru agoriad Amgueddfa Gelf Genedlaethol  gyntaf yng Nghymru a fydd yn  gwneud ei chartref yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. 

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn siarad mewn  derbyniad  arbennig gan  Amgueddfa Genedlaethol Cymru a gynhaliwyd yn ei swyddfa yn Nhŷ Gwydr, Llundain, i ddathlu agoriad buan prif safle ar gyfer celfyddyd hanesyddol a chyfoes.

Bydd yr orielau’n mapio hanes celfyddydau gweladwy Cymru hefyd, a bydd yn arddangos nifer o gasgliadau blaenllaw  yn cynnwys Hen Feistri Ewropeaidd, argraffiadaeth   ac ol-argraffiadaeth

Dywedodd Mrs. Gillan: “Bu imi ymweld ag Asgell Orllewinol yr Amgueddfa Genedlaethol i weld y gwaith yn mynd ymlaen, a gallwn weld bryd hynny sut byddai’r datblygiad yn rhoi Cymru ar y map rhyngwladol.

“Bydd yr oriel  newydd hon yn gartref i ystod eang o gelfyddyd gain a chelfyddyd gymhwysol ar un safle, a bydd hyn yn nodi pennod newydd i ddyfodol celfyddyd yng Nghymru.   Bydd yr Asgell Orllewinol a’i chwe oriel yn gartref i hap drysor o gelfyddyd gymysg i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, yn ogystal ag  ymwelwyr o bob rhan o’r byd, ei mwynhau.   Mae hyn yn newyddion da iawn i Gymru.”

Bydd y galeriau newydd ar agor i’r cyhoedd o’r 9 Gorffennaf. 

 Nodiadau I Olygyddion:

1.)  Bydd yr arddangosfa agoriadol ym mis Gorffennaf  (‘I cannot escape this place’) yn dangos  gwaith gan arlunwyr gyda chysylltiadau a Chymru, gan gynnwys,  Josef Herman a Shani Rhys James yn ogystal a’r arlunwyr Prydeinig a Rhyngwladol,  David Hockney, Lucian Freud a Rachel Whiteread.

Published 30 June 2011