Datganiad i'r wasg

Cheryl Gillan yn ymweld â phrosiectau I ddiogelu treftadaeth Gymreig ac arloesi ym maes technolegau gwyrdd yn Aberystwyth

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Yr oedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yn Aberystwyth i ymweld a Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Aberystwyth. Cyfarfu …

Yr oedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yn Aberystwyth i ymweld a Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Aberystwyth.

Cyfarfu Mrs Gillan a Phrif Lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol, Andrew Green, a’r Llywydd sef yr Arglwydd Wigley i drafod prosiectau digido’r llyfrgell.

Yn dilyn ei hymweliad, dywedodd Mrs Gillan:  “Mae hi wedi bod yn wych ymweld ag Aberystwyth a gweld y casgliad rhyfeddol o weithiau yn y Llyfrgell Genedlaethol.  Mae’r Llyfrgell yn werthfawr iawn o ran diogelu treftadaeth Cymru, gan ddarparu cyfle i bobl ddod i ganfod mwy am ein hanes a’n diwylliant.  Gwnaeth eu prosiectau digideiddio lle mae dros ddwy filiwn o dudalennau o bapurau newydd a chylchgronau hanesyddol yn cael eu digido fel y gall ymwelwyr gael mynediad at y cofnodion pwysig hyn ar lein ac am ddim argraff arbennig arnaf.”

Hefyd ymwelodd Mrs Gillan a Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth lle y cyfarfu a’r Cyfarwyddwr Yr Athro Wayne Powell i drafod gwaith y sefydliad.  Mae’r Athro Powell hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori Busnes Swyddfa Cymru, a sefydlwyd i edrych ar yr amgylchedd busnes yng Nghymru a gwrando ar farn arweinwyr busnes Cymru.

Tra yn IBERS, bu Mrs Gillan yn trafod y cynllun BEACON newydd, a redir mewn cydweithrediad a phrifysgolion Bangor ac Abertawe.  Mae’r rhaglen £20 miliwn yn anelu at hybu’r economi werdd drwy gynorthwyo busnesau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd i ddatblygu technolegau newydd i droi cnydau a dyfir yn lleol yn gynhyrchion masnachol.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Mae IBERS ar flaen y gad ym maes ymchwil, sydd mor hanfodol ar gyfer hyrwyddo datblygiad economaidd a datblygu atebion i brosiectau byd-eang.  Mae’r cynllun BEACON yn enghraifft wych o sefydliadau yn dod at ei gilydd, yn rhannu arbenigedd a gwybodaeth gyda’r potensial i ddarparu manteision ar gyfer Cymru gyfan.”

Yn ddiweddarach, cyfarfu Mrs Gillan a grŵp o arweinwyr busnes creadigol a diwylliannol o fri ym Mhrifysgol Aberystwyth i amlinellu ei syniadau ar ddyfodol y diwydiannau creadigol yng Nghymru a’r rol y gall y Llywodraeth ei chwarae i gefnogi’r twf hwn.

 Dywedodd Mrs Gillan:  “Mae ein diwydiannau creadigol yn chwarae rhan sylweddol yn economi Cymru - gan yrru twf nid yn unig yn y sector ond ar draws yr economi ehangach hefyd.  Mae ein diwydiannau creadigol yn rhan fawr o’n llwyddiant ym myd busnes, yn hyrwyddo sgiliau a doniau creadigol Cymru yn y farchnad ddomestig a rhyngwladol.

“Rhaid i ni ddefnyddio’r doniau a’r cyfleusterau sydd gan Gymru, ac mae gennym gyfoeth ohonynt yma yng Nghymru.  Rwy’n ffodus o fod wedi ymweld ag Upper Boat, Pontypridd lle yr ymwelais a set Upstairs / Downstairs a set Dr Who, lle y cefais hyd yn oed fynd i mewn i’r Tardis!  Ond nid yn y De yn unig y mae potensial rhagorol ar gyfer datblygu, yr haf diwethaf euthum i ymweld a set Rownd a Rownd ym Mhorthaethwy, sy’n prysur ddod yn ganolfan i ddoniau yng Ngogledd Cymru.  Hir y parhaed!”

Pwysleisiodd Mrs Gillan lwyddiant S4C, y sector annibynnol a BBC Cymru ac ITV Wales wrth greu diwydiant ffilm a theledu sy’n cynyddu, wedi’i leoli ledled Cymru, o’r gogledd i’r de.

“Mae’r Llywodraeth Glymblaid hon yn gwerthfawrogi cyfraniad y diwydiannau creadigol i’r economi ac rydym wedi dangos ein hymrwymiad i’r sector drwy ei wneud yn un o’r prif feysydd y byddwn yn edrych arnynt fel rhan o’n Hadolygiad Twf.  Rydym eisiau gweithio gyda’r sector preifat i greu amgylchedd cyfeillgar i fusnes ac rydym wedi cyflwyno ystod o fesurau i gael gwared a rhwystrau sy’n atal cwmniau rhan cyflawni eu potensial.  Mae angen ysgogi twf yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru, a thrwy annog mwy o fewnfuddsoddi ac annog mwy o fusnesau i ddod i Gymru, gallwn wneud hyn.”