Datganiad i'r wasg

Alun Cairns: Bydd y Bil Diddymu yn rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd i bawb

Datganiad Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y Bil Diddymu