Cymryd rhif cofrestru preifat oddi ar gerbyd

Gallwch wneud cais i gymryd rhif cofrestru preifat (personol) oddi ar gerbyd i’w:

  • drosglwyddo i gerbyd arall
  • gadw tan eich bod am ei ddefnyddio eto

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os yw’ch cerbyd:

  • wedi’i gofrestru gyda’r DVLA
  • yn gallu symud o dan ei bwer ei hunain
  • wedi ei drethu neu fod HOS wedi bod mewn lle am y 5 mlynedd ddiwethaf heb unrhyw fylchau

Mae’n bosibl y bydd angen i chi gymryd eich cerbyd i DVLA i gael ei archwilio. Byddwch yn cael gwybod os oes angen i chi i wneud hynny.

Bydd eich rhif preifat yn cael ei gymryd oddi ar eich cerbyd yn syth os ydych yn gwneud cais ar-lein.

Mae’n costio £80.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 7am a 7pm.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Bydd arnoch angen:

Rhifau cofrestru ‘Q’

Ni allwch gadw rhif cofrestru sy’n dechrau gyda ‘Q’ neu ‘NIQ’.

Ar ôl i chi wneud cais

Bydd y rhif preifat yn cael ei gadw yn enw’r ceidwad cofrestredig. Bydd angen i chi gymryd eich rhif oddi ar y cerbyd cyn i chi ei werthu neu ei ddinistrio, neu byddwch yn colli’r hawl i’w ddefnyddio.

Bydd y rhif cofrestru cerbyd gwreiddiol fel arfer yn cael ei ail-aseinio i’r cerbyd pan fyddwch yn cymryd y rhif preifat oddi ar y cerbyd.

Anfonwch y dogfennau canlynol i’r DVLA:

Os oes angen i chi drethu eich cerbyd ar yr un pryd, anfonwch:

Mae’r cyfeiriad ar gyfer anfon eich holl ddogfennau ar gael ar y V317W.

Beth sy’n digwydd nesaf

Bydd y DVLA yn cysylltu gyda chi i drefnu apwyntiad os oes angen i’ch cerbyd gael ei archwilio. Fel arall, bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo o fewn 2 wythnos.

Bydd y canlynol yn cael eu hanfon atoch:

  • dogfen gadw V778W yn dangos chi fel y ‘grantȋ’
  • tystysgrif cofrestru yn dangos y rhif cofrestru newydd

Byddwch yn colli’r hawl i ddefnyddio’r rhif os ydych yn gwerthu neu’n dinistrio eich cerbyd cyn i chi gael y V778W.

Dylai y rhain gyrraedd o fewn 4 wythnos o gael y llythyr cadarnhad. Gall gymryd i fyny at 6 wythnos os ydych yn defnyddio ffurflen gais V62W i gefnogi eich cais.

Os ydych yn cadw’r rhif cofrestru yn enw rhywun arall, bydd y ddogfen gadw yn cael ei hanfon at y person hynny, oherwydd maent wedi ei gofrestru fel y grantȋ.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â’r DVLA am ragor o wybodaeth ynghylch cymryd rhif cofrestru cerbyd personol oddi ar gerbyd.