Cap ar fudd-daliadau

Budd-daliadau a effeithir gan y cap

Mae cap ar fudd-daliadau yn gyfyngiad ar gyfanswm y budd-daliadau y gall y rhan fwyaf o bobl rhwng 16 a 64 oed ei gael.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Efallai y bydd y swm y mae eich cartref yn ei gael o rai budd-daliadau yn gostwng i sicrhau nad ydych yn cael mwy na chyfyngiad y cap. Mae’r cap ar fudd-daliadau’n effeithio ar:

 • Lwfans Profedigaeth
 • Budd-dal Plant
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Cymorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Mamolaeth
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Mam Weddw neu Bensiwn Weddw (os oeddech yn dechrau ei gael cyn 9 Ebrill 2001)
 • Credyd Cynhwysol