Archebwch eich prawf gyrru car neu feic modur ymarferol neu brawf hyfforddwr gyrru cymeradwy (ADI) rhan 2 a 3 ar-lein. Mae’r gwasanaeth ar gael rhwng 6am a 11:40pm.

Mae’r Asiantaeth Safonau Gyrru (DSA) a’r Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr (VOSA) wedi uno i ffurfio’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA).

This page is also available in English.

Dechrau nawr ar gwasanaeth archebu prawf gyrru

Cyn i chi ddechrau

Rhaid i chi fod wedi pasio eich prawf theori cyn archebu.

Ni chewch fynd â chyfieithydd ar y pryd iaith dramor gyda chi ar eich prawf gyrru. Rhaid i chi sefyll y prawf yn Gymraeg, yn Saesneg neu yn Iaith Arwyddion Prydain.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Rhif trwydded yrru Prydain Fawr neu Ogledd Iwerddon
 • cerdyn credyd neu ddebyd

Nid oes angen cyfeirnod personol eich hyfforddwr gyrru arnoch, ond os yw gennych chi, gallwch ei ddefnyddio i weld a yw’r hyfforddwr ar gael.

Rhaid i chi ffonio i archebu os oes angen ‘uwchraddio’ prawf arnoch chi, e.e. trawsyriant awtomatig i drawsyriant â llaw, neu lori maint canolig i lori fawr.

Cymorth archebu DVSA
customer.services@dsa.gsi.gov.uk
Ffôn: 0300 200 11 33
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan hanner dydd
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Pryd nad oes angen i chi sefyll prawf theori

Does dim angen i chi fod wedi sefyll prawf theori i archebu:

 • prawf tacsi
 • prawf tractor
 • prawf i uwchraddio o gerbyd â thrawsyriant awtomatig i gerbyd â thrawsyriant â llaw
 • prawf i weithio eich ffordd drwy gategorïau beics (mynediad datblygol)
 • prawf car a threlar
 • prawf lori a threlar
 • prawf bws a threlar
 • prawf lori fawr, a chithau â thrwydded lori o faint canolig
 • prawf bws mawr, a chithau â thrwydded bws o faint canolig
 • Yr hyn mae angen i chi ei wybod
 • Mae’n cymryd tua 15 munud
 • Mae angen cerdyn credyd neu ddebyd