Archebwch eich prawf gyrru car neu feic modur ymarferol neu brawf hyfforddwr gyrru cymeradwy (ADI) rhan 2 a 3 ar-lein. Mae’r gwasanaeth ar gael rhwng 6am a 11:40pm.

This page is also available in English.

Dechrau nawr ar gwasanaeth archebu prawf gyrru

Cyn i chi ddechrau

Rhaid i chi fod wedi pasio eich prawf theori cyn archebu.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • eich rhif trwydded yrru Prydain Fawr neu Ogledd Iwerddon
 • eich cerdyn credyd neu ddebyd

Nid oes angen cyfeirnod personol eich hyfforddwr gyrru arnoch, ond os yw gennych chi, gallwch ei ddefnyddio i weld a yw’r hyfforddwr ar gael.

Rhaid i chi ffonio i archebu os oes angen ‘uwchraddio’ prawf arnoch chi, e.e. trawsyriant awtomatig i drawsyriant â llaw, neu lori maint canolig i lori fawr.

Cymorth archebu DVSA
customer.services@dsa.gsi.gov.uk
Ffôn: 0300 200 11 33
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am tan hanner dydd
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Gallwch archebu prawf gan ddefnyddio gwasanaeth ffôn cyflym DVSA os ydych yn hyfforddwr gyrru cymeradwy (ADI).

Pryd nad oes angen i chi sefyll prawf theori

Does dim angen i chi fod wedi sefyll prawf theori i archebu:

 • prawf tacsi
 • prawf tractor
 • prawf i uwchraddio o gerbyd â thrawsyriant awtomatig i gerbyd â thrawsyriant â llaw
 • prawf i weithio eich ffordd drwy gategorïau beics (mynediad datblygol)
 • prawf car a threlar
 • prawf lori a threlar
 • prawf bws a threlar
 • prawf lori fawr, a chithau â thrwydded lori o faint canolig
 • prawf bws mawr, a chithau â thrwydded bws o faint canolig