Archebu eich prawf gyrru

Archebu eich prawf gyrru ymarferol ar gyfer:

 • ceir
 • beiciau modur
 • lorïau, bysiau a bysiau moethus
 • profion hyfforddwr gyrru cymeradwy (ADI) rhan 2 a 3

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 6am a 11:40pm.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr ymlaen gwasanaeth archebu prawf gyrru

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • rhif trwydded yrru’r DU
 • cerdyn credyd neu ddebyd
 • rhif cyfeirnod personol eich hyfforddwr gyrru os ydych am weld a yw’r hyfforddwr ar gael

Gallwch wirio ar gyfer apwyntiadau cynharach ar ôl i chi archebu. Gelwir y rhain weithiau yn ‘apwyntiadau sydd wedi’u canslo’.

Archebu prawf i uwchraddio eich trwydded

Rhaid i chi ffonio’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) os oes angen prawf ‘uwchraddio’, ee awtomatig i drawsyriant gyda llaw, neu lori maint canolig i lori fawr .

Cymorth archebu prawf gyrru DVSA
Ffôn: 0300 200 1133
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Pryd nad oes angen i chi sefyll prawf theori

Mae’n rhaid i chi fel arfer fod wedi pasio eich prawf theori cyn archebu.

Nid oes angen prawf theori arnoch chi i archebu:

 • prawf tractor
 • prawf i uwchraddio o awtomatig i drawsyriant gyda llaw
 • prawf i symud ymlaen drwy’r categorïau beic modur (mynediad cynyddol)
 • prawf car ac ôl-gerbyd
 • prawf lori ac ôl-gerbyd
 • prawf bws ac ôl-gerbyd
 • prawf lori fawr, pan fydd gennych chi drwydded lori ganolig
 • prawf bysiau mawr, pan fydd gennych chi drwydded bws canolig

Cymorth gyda’ch archeb

Cysylltwch â DVSA i gael cymorth i archebu eich prawf.

Cymorth archebu prawf gyrru DVSA
customerservices@dvsa.gov.uk
Ffôn: 0300 200 1133
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn