Archebwch eich prawf gyrru car neu feic modur ymarferol swyddogol - bydd angen i chi fod wedi pasio eich prawf theori. Gallwch archebu ar-lein rhwng 6am a 11:40pm.

This page is also available in English.

Yr hyn mae angen i chi ei wybod

Dechrau nawr ar ar wefan y DSA (Saesneg yn unig)

Archebu

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Rhif trwydded yrru Prydain Fawr neu Ogledd Iwerddon
 • cerdyn credyd neu ddebyd - cael gwybod faint mae’n ei gostio

Os ydych chi’n sefyll prawf car a bod gennych chi gyfeirnod personol eich hyfforddwr gyrru, gallwch ddefnyddio hwn i weld a ydynt ar gael, ond gallwch archebu eich prawf heb wneud hyn.

Profion ymarferol

Gallwch archebu’r profion ymarferol canlynol ar-lein:

 • car
 • moped a beic modur
 • lori a cherbyd mawr
 • car a threlar mawr
 • bws a bws moethus
 • tacsi
 • cerbydau arbenigol, fel tractor, rowler ffordd a cherbyd â thrac
 • hyfforddwr gyrru cymeradwy (ADI) - gallu i yrru - rhan 2
 • gallu hyfforddi ADI - rhan 3

Diogelu data

Gallwch ddarllen hysbysiad prosesu teg Deddf Diogelu Data 1998 ar gyfer yr Asiantaeth Safonau Gyrru (DSA) cyn i chi ddechrau.

 • Mae’n cymryd tua 15 munud
 • Mae angen cerdyn credyd neu ddebyd

Archebu dros y ffôn

Gallwch archebu eich prawf gyrru ymarferol dros y ffôn drwy ffonio’r DSA. Gallwch archebu eich prawf gyrru ymarferol dros y ffôn drwy ffonio’r DSA.

Ffôn: 0300 200 1122
Llinell Gymraeg: 0300 200 1133
Ffôn Testun: 0300 200 1144
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm

Archebu drwy’r post

I archebu eich prawf ymarferol drwy’r post, llwythwch y ffurflen gais i lawr a’i hanfon gyda’r ffi gywir at y DSA. I archebu’ch prawf ymarferol drwy’r post, llwythwch y ffurflen gais a’i hanfon gyda’r ffi gywir i’r DSA.

Gallwch dalu gyda siec neu archeb bost – gwnewch eich siec neu archeb bost yn daladwy i’r ‘Driving Standards Agency’. Does dim modd talu gydag arian parod. Chewch chi ddim talu gydag arian parod.

DSA 
PO Box 280 
Newcastle-upon-Tyne 
NE99 1FP 

Get started on ar wefan y DSA (Saesneg yn unig)

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.